Z písmen o, t, o lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

oto (3)

2- písmenná slova  (1)

to (2)