Z písmen o, t, t lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

ott (3)tot (3)

2- písmenná slova  (1)

to (2)