Z písmen o, t, u lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

otu (4)tou (4)

2- písmenná slova  (4)

ou (3)to (2)tu (3)ut (3)