Z písmen o, x, �, � lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

ox (11)