Z písmen o, x, a lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

oxa (12)

2- písmenná slova  (1)

ox (11)