Z písmen o, x, u lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

oxu (13)uxo (13)

2- písmenná slova  (2)

ou (3)ox (11)