Z písmen o, x, y lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

oxy (13)

2- písmenná slova  (2)

ox (11)xy (12)