Z písmen r, b lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

br (4)rb (4)