Z písmen v, f lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

vf (6)