Z písmen v, i lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

iv (2)vi (2)