Z písmen v, u lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

vu (3)