Z písmen x, i, i lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

xii (12)

2- písmenná slova  (3)

ii (2)ix (11)xi (11)