Z písmen x, o, x, a lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (1)

xoxa (22)

3- písmenná slova  (1)

oxa (12)

2- písmenná slova  (2)

ox (11)xx (20)