Z písmen y, e, a, t, s, o, v, o, u lze složit následující slova:

9- písmenná slova  (2)

yatesovou (11)yeatsovou (11)

8- písmenná slova  (6)

oatesovu (9)oatesovy (9)yatesovo (9)yatesovu (10)yeatsovo (9)yeatsovu (10)

7- písmenná slova  (12)

austovo (8)austovy (9)avestou (8)stoyova (8)stoyovu (9)sytovou (9)tasovou (8)tausovo (8)tausovy (9)tousova (8)tousovy (9)vysetou (9)

6- písmenná slova  (19)

avesto (6)avestu (7)avesty (7)esovou (7)osetou (7)otavou (7)svatou (7)taovou (7)tasove (6)tasovo (6)tasovu (7)tasovy (7)vestou (7)vsetou (7)vyseta (7)vyseto (7)vysetu (8)vytase (7)yvetou (8)

5- písmenná slova  (74)

auste (6)austy (7)avest (5)etosu (6)etosy (6)oasou (6)oates (5)oseta (5)oseto (5)osetu (6)osety (6)osevu (6)osevy (6)osova (5)osove (5)osovu (6)osovy (6)otavo (5)otavu (6)otavy (6)otova (5)otove (5)otovu (6)otovy (6)savou (6)setou (6)sotva (5)sovou (6)stave (5)stavu (6)stavy (6)stoya (6)stoye (6)stoyu (7)suova (6)suovo (6)suovy (7)svate (5)svato (5)svatu (6)svaty (6)sveta (5)svetu (6)svety (6)sytou (7)taovo (5)taovu (6)taovy (6)tasov (5)tause (6)tousa (6)touso (6)tousy (7)ustav (6)vatou (6)vesta (5)vesto (5)vestu (6)vesty (6)vetou (6)vosou (6)vouse (6)vousy (7)vseta (5)vseto (5)vsetu (6)vsety (6)vyset (6)vytas (6)yates (6)yeats (6)yveta (6)yveto (6)yvetu (7)

4- písmenná slova  (67)

aust (5)auto (5)auty (6)esvo (4)etos (4)evou (5)oase (4)oaso (4)oasu (5)oasy (5)oset (4)osev (4)osou (5)osov (4)otav (4)otou (5)otov (4)ouse (5)oves (4)ovsa (4)ovse (4)ovsu (5)ovsy (5)satu (5)seta (4)seto (4)setu (5)sety (5)sova (4)sovo (4)sovu (5)sovy (5)stav (4)stou (5)stoy (5)svat (4)svet (4)svou (5)syta (5)syto (5)sytu (6)tase (4)taus (5)tova (4)tove (4)tovu (5)tovy (5)tvou (5)utav (5)vase (4)vato (4)vatu (5)vaty (5)vesa (4)vest (4)veta (4)veto (4)vetu (5)vety (5)vosa (4)vose (4)voso (4)vosu (5)vosy (5)vous (5)vset (4)yves (5)

3- písmenná slova  (52)

ats (3)aut (4)avu (4)esa (3)eso (3)esu (4)esy (4)eva (3)evo (3)evu (4)evy (4)oas (3)osa (3)ose (3)oso (3)osu (4)osy (4)ota (3)oto (3)otu (4)oty (4)ovs (3)sao (3)sau (4)sea (3)set (3)sou (4)sov (3)sta (3)sto (3)stu (4)sty (4)sua (4)sue (4)suy (5)syt (4)tas (3)tav (3)tos (3)tou (4)tys (4)usa (4)use (4)usy (5)vas (3)vat (3)ves (3)vet (3)vos (3)vua (4)vut (4)vuy (5)

2- písmenná slova  (29)

as (2)at (2)au (3)av (2)es (2)eu (3)ev (2)oe (2)os (2)ou (3)ov (2)se (2)st (2)sv (2)ta (2)te (2)to (2)tu (3)tv (2)ty (3)ua (3)us (3)ut (3)va (2)ve (2)vo (2)vs (2)vu (3)vy (3)