Z písmen y, u, c, a, t, a, n, y lze složit následující slova:

8- písmenná slova  (1)

yucatany (12)

7- písmenná slova  (1)

yucatan (10)

5- písmenná slova  (2)

tauna (6)tauny (7)

4- písmenná slova  (8)

anat (4)auta (5)auty (6)tana (4)tanu (5)tauc (6)tuna (5)tuny (6)

3- písmenná slova  (12)

ant (3)ata (3)aut (4)cny (5)nuc (5)tnu (4)tuc (5)tun (4)tyc (5)una (4)uny (5)utc (5)

2- písmenná slova  (14)

ac (3)at (2)au (3)ca (3)cu (4)na (2)nt (2)nu (3)ta (2)tu (3)ty (3)ua (3)uc (4)ut (3)